Een zonnepanelen inspectie is een systematische thermische en visuele inspectie van een PV-installatie waarbij temperatuurverschillen in kaart gebracht worden om de mogelijke defecten aan te tonen. Door deze inspectie uit te voeren met een drone wordt er zeer efficiënt nauwkeurige data ingewonnen. Hierdoor zijn uw installaties in no-time contactloos & vakkundig geïnspecteerd op mogelijk aanwezige defecten.

Hoe werkt het

Een defect in een zonnepaneel resulteert in een temperatuurverschil omdat het paneel niet in staat is om de warmte op te nemen en om te zetten in energie. Hierdoor is het met behulp van een thermische camera mogelijk om de defecten zichtbaar te maken. Een zonnepanelen inspectie wordt uitgevoerd op een zonnig moment vanaf 600 W/m2 om te garanderen dat de defecten goed zichtbaar zijn. Door systematisch de paden af te vliegen wordt er binnen korte tijd inzichtelijk waar zich problemen voordoen, welke te prioriteren zijn. In een verslag worden de defecten zorgvuldig gekwantificeerd en gekwalificeerd. Alle ingewonnen data is geo-gerefereerd waardoor de locatie van het defect makkelijk te achterhalen is..

De technologie

Zichtbare defecten

Een thermische inspectie geeft dus zeer snel een beeld van de status van de PV-installatie. Dit maakt het dan ook ideaal om het in te zetten voor bijvoorbeeld verzekeringskwesties, of voor- of na oplevering. Een paar voorbeelden van de defecten die zichtbaar zijn, staan in de volgende lijst:

Enkele voorbeelden

De ingewonnen data wordt geanalyseerd met behulp van specialistische software op basis van Machine Learning, gebaseerd op een database van meer dan 70 miljoen modules. Hierdoor krijgt men snel zicht op de aanwezige defecten op verschillende locaties. Om inzicht te geven in de gebruikte techniek hebben we hieronder een aantal voorbeelden gegeven van de mogelijk zichtbare defecten. Bij een defect zal de warmte niet omgezet kunnen worden in energie, waardoor er een temperatuurverschil optreed. In onderstaande voorbeelden weergeeft de oranje kleur een hogere temperatuur; een hotspot.

De mogelijkheden

Deze inspectie is een onderdeel van een Scope12 inspectie. Wanneer gewenst kunnen wij een gehele Scope12 inspectie verzorgen. De drone-inspectie kan op een drietal verschillende kwaliteitsniveau’s ingewonnen worden:

1. Overzicht

Een overzichtsinspectie wordt op de hoogste hoogte gevlogen. Inspecties worden snel uitgevoerd, waardoor zeer grote gebieden snel en scanmatig kunnen worden geïnspecteerd.

Zichtbare afwijkingen:
  • Fouten die de prestaties van de gehele module beïnvloeden.
Vanaf 210,- euro per MW*
Contact

2. Standaard

Een standaardinspectie balanceert tussen detailniveau en snelheid. Het geeft teams inzicht in de prestaties van de modules van het PV- systeem, en duurt iets langer dan enkel een overzicht.

Zichtbare afwijkingen:
  • Fouten die de prestaties van de gehele module beïnvloeden.
  • Afwijkende diodes, cellen en hotspots.
Vanaf 290,- euro per MW*
Contact

3. Uitgebreid

Een uitgebreide inspectie wordt op lage hoogte langzaam ingewonnen. Hierdoor worden de meeste details vastgelegd en kan de inspectie uitgevoerd worden volgens de IEC TS 62446-3:2017 standaard.

  • Fouten die de prestaties van de gehele module beïnvloeden.
  • Afwijkende diodes, cellen en hotspots.
  • Afwijkingen op basis van temperatuur verschil.
Vanaf 340,- euro per MW*
Contact

De geanalyseerde data leveren we zo op dat dit matcht met de gebruikte systemen. Zo is er een breed scala aan exports mogelijk (.CSV, .PDF, .KML, .SHP) maar het is ook mogelijk om de bevindingen in een online viewer te bekijken. In het voortraject bespreken we de wensen, voor zo’n goed mogelijk resultaat.

Drones voor uw gehele asset lifecycle

Naast de thermische inspecties kunnen drones een meerwaarde leveren aan uw PV-installatie gedurende de gehele asset lifecycle. Om een inzicht te geven in wat we nog meer voor u kunnen betekenen hebben we de volgende opsomming gemaakt:
•  Locatieselectie
•  Voor constructie
•  Procesmonitoring constructie
•  Vooraf aanschaf assets
•  Vooraf aan inbedrijfname
•  Tijdens inbedrijfname
•  Uitbedrijfname
•  Marketingdoeleinden

De Voordelen

Zes redenen waarom een thermische inspectie een meerwaarde is voor uw assets

De contactloze inspectie is een veilige methode voor een systematische inspectie.

We kunnen tot op cel-niveau de defecten in beeld brengen en kwalificeren.

De portemonee wil ook wat! Deze inspectie bespaard veel manuren dus is erg voordelig.

Alle defecten zijn geogerefereerd en zijn dus altijd terug te vinden.

Van zonnepanelen op daken tot grote parken, niets is ons te gek.

Door de tijd heen kunnen we dezelfde monitoring uitvoeren voor conditioning monitoring.