Wij zijn gespecialiseerd in het gebruik van drones voor beheer en monitoring van waterinfrastructuur zoals dijkinspectie, het onderhoud van assets, flora en fauna monitoring en nog veel meer. Onze geavanceerde drone-oplossingen bieden een grote meerwaarde voor waterschappen, waardoor het werk sneller, efficiënter en veiliger wordt uitgevoerd.

De voordelen van een drone

Eén van de belangrijkste voordelen van het gebruik van drones binnen een waterschap is de mogelijkheid tot verbeterde beheer en monitoring van waterinfrastructuur. Met behulp van drones kunnen waterwegen, dijken, sluizen, gemalen en andere waterwerken snel en grondig worden geïnspecteerd. Drones kunnen worden uitgerust met verschillende hoogwaardige camera’s, zoals zoom-, thermische- en multispectrale camera’s. Daarnaast is het mogelijk om diverse sensoren te koppelen aan onze drones. Deze verschillende camera’s en sensoren kunnen gedetailleerde data inwinnen. Hierdoor kunnen eventuele schades, erosie of andere problemen snel worden opgespoord. Met deze informatie kunnen waterschappen proactief onderhoudsplannen opstellen en mogelijke risico’s verminderen.

Monitoring van flora en fauna

Naast het inspecteren van waterwerken, kunnen drones ook worden ingezet voor het monitoren van flora en fauna in en rondom het water. Met behulp van multispectrale camera’s kunnen drones bijvoorbeeld vegetatie en waterkwaliteit in kaart brengen. Dit levert belangrijke en zeer gedetailleerde informatie op voor het beheer van natuurlijke ecosystemen. Ook kunnen drones worden ingezet voor het monitoren van vogel- en dierenpopulaties. Hierbij draagt de ingewonnen data bij  aan het behoud en beheer van biodiversiteit in en rondom watergebieden.

Digitale kaarten van watergebieden

Digitale kaarten van gebieden zijn een andere waardevolle toepassing van drones binnen waterschappen. Met behulp van luchtfoto’s en 3D-modellen kunnen drones gedetailleerde en actuele kaarten van watergebieden genereren. Deze kaarten kunnen worden gebruikt voor het plannen van nieuwe projecten, het monitoren van veranderingen in het landschap en het beheren van waterstromen. Dit kan bijvoorbeeld een waterschap helpen om effectievere beslissingen te nemen op basis van actuele en nauwkeurige gegevens. Ook kunnen deze orthofoto’s en pointclouds gebruikt worden ter aanvulling op het AHN en Beeldmateriaal.

Vergelijking peilverschil drone #1 Vergelijking peilverschil drone #2
Twee orthofoto's gemaakt met een drone om inzichtelijk te krijgen wat er gebeurt bij een peilverschil

Drones op- of onder water

Naast vliegende drones, kunnen ook varende en onderwater drones een waardevolle rol spelen binnen een waterschap. Varende drones kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het inspecteren van waterwegen, havens en sluizen. Onderwater drones kunnen worden gebruikt voor het inspecteren van waterkwaliteit, het identificeren van mogelijke vervuiling en het monitoren van onderwaterleidingen en infrastructuren.

Inzet bij calamiteiten

Een ander belangrijk aspect van drones binnen waterschappen is hun rol bij calamiteiten. Drones kunnen snel en efficiënt luchtopnames maken van overstromingen, wateroverlast en andere noodsituaties. Deze beelden kunnen worden gebruikt om de omvang van de situatie in kaart te brengen en hulpdiensten te ondersteunen bij hun interventies. Drones kunnen ook worden ingezet bij het zoeken naar vermiste personen of dieren in het water, wat kan bijdragen aan een snelle en effectieve respons.

”Al met al zijn drones een hulptool van de toekomst binnen waterschappen. Ze maken het werk sneller, efficiënter en veiliger”

 

Consultancy

Vaak is er de behoefte om zelf drones te kunnen inzetten als hulpmiddel tijdens je eigen werkzaamheden. Wij helpen jullie hier graag bij! 

Aerial Intelligence begeleidt meerdere partijen met het inzetten van drones in hun bedrijfsvoering. Hierbij voorzien we bedrijven van advies op het gebied van wet- en regelgeving, hard- en software en inbedding van drones binnen de organisatie. Daarnaast trainen we de piloten en assisteren we wanneer nodig bij complexe projecten. Zo kunnen jullie altijd terugvallen op onze kennis, en kijken we gezamenlijk hoe we de meerwaarde van drones kunnen benadrukken. Hierdoor voeren we projecten efficiënter en veiliger uit met een zéér hoog detailniveau. 

Benieuwd hoe we jullie hierbij kunnen helpen? 
Neem contact met ons op, dan bespreken we graag jullie wensen! 

Toepassingen van drone inspectie voor Waterbeheer

De toepassingen voor het efficiënt inzetten van drones in het waterbeheer zijn zeer divers. We zetten drones in met hoogwaardige camera’s, zoomcamera’s, thermische camera’s of multispectrale camera’s om data in te winnen met een hoog detailniveau. In het onderstaande overzicht geven we een aantal voorbeelden van de mogelijkheden. Heb je een speciale wens en wil je weten of dit mogelijk is?
Neem gerust contact met ons op.

Kwel persoon

Kweldetectie in waterwegen

Kwel is (zuurstofloos) grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Vaak is het van belang om te weten hoeveel kwel er optreedt in een gebied, om zodoende de waterbalans hier op af te kunnen stemmen. Met behulp van een thermografische drone inspectie is kwel onder speciale omstandigheden te detecteren in (teen)sloten. Dit komt door een verschil in warmte tussen het oppervlaktewater en het kwelwater. Visueel is het erg lastig om de  hotspots te vinden en dat kost veel tijd.

Meer info
Broedvogelmonitoring

Broedvogelmonitoring

Regelmatig speuren we met onze drone voorzien van thermische & visuele camera naar broedende vogels. Bijvoorbeeld voordat het land gemaaid wordt, bepalen we de locatie van nesten, pullen en andere dieren zodat rondom deze locaties niet gemaaid wordt en de weidevogels veilig verder kunnen broeden. Waarom een drone hiervoor gebruiken? We zorgen voor nog minder verstoring, we zien méér vogels en kunnen ze nauwkeuriger opsporen ten opzichte van een reguliere inspectie.

Meer info

Bruine ratten opsporen

Het opsporen van (bruine) ratten wordt uitgevoerd met behulp van een thermische camera onder een drone, omdat het visueel slecht zichtbaar is. Na de detectie van een nest met bruine ratten bleken er vele ratten in te zitten. Een medewerker van Natuurmonumenten had een directe verbinding om zodoende de exacte locatie te kunnen doorgeven in het veld. Soortgelijke techniek wordt toegepast bij het opsporen van winterhutten van muskusratten, ganzen- & (purper)reigernesten etc.

Fauna tellingen

Het tellen van fauna kan soms nogal eens een lastig probleem zijn, in verband met de bewegingen van de populaties. Met een thermografische drone inspectie kunnen wij snel een beeld vormen van de grootte van de populatie. Bij complexe tellingen kunnen we met behulp van AI de populatie tellen waarbij de slimme software rekening houdt met dubbele tellingen. Zo is het mogelijk om een zéér nauwkeurige telling uit te voeren.

Bruginspectie drone

Inspectie van bruggen

Met onze drones wordt het veilig en eenvoudig om problematische gebieden op bruggen te monitoren. Met onze hoge kwaliteit camera’s kunnen we snel problemen detecteren en de ernst van de schade beoordelen. Door het gebruik van drones kunnen we de inspecties sneller uitvoeren, met minder risico en kosten dan de traditionele methoden. Dit zorgt voor een efficiëntere workflow en een betere bescherming van de bruggen.

Volumemeting

2D & 3D Mapping

Met behulp van technieken zoals LiDAR, RGB, infrarood en andere methoden kunnen we tot 200 hectare per dag in kaart brengen, tot een nauwkeurigheid van onder de 1cm per pixel. We kunnen deze gegevens gebruiken om nauwkeurige topografische kaarten, 3D modellen en volume berekeningen te maken. Hierdoor krijg jij meer inzicht in het terrein, kun je jouw ontwikkellocaties beter plannen en krijg je inzicht in actuele en precieze informatie.

NDVI - Exclosure

Vegetatiemonitoring

Het monitoren van vegetatie met behulp van drones is vaak efficiënt, nauwkeurig en veilig in vergelijking met huidige methoden. In bovenstaand voorbeeld zie je een afscheiding waar overbegrazing wordt tegengaan. Deze data wordt gebruikt om het effect van de afscheiding te monitoren.  Hierdoor zin de veranderingen over de tijd meten.

Inspectie van gebouwen

Met behulp van visuele en thermische camerasensoren kunnen we efficiënt inspecties uitvoeren van daken en gevels van gebouwen. Hierdoor kunnen we snel defecten zoals (warmte)lekken, beschadigingen, metselwerk, corrosie, betonrot, scheuren en structurele problemen opsporen. Onze drones zijn in staat om bij moeilijk bereikbare plekken te komen, waardoor inspecties veiliger en efficiënter worden uitgevoerd. 

Inspectie dijken

Monitoring

Drones zijn een snelle en eenvoudige manier om te monitoren. In bovenstaand voorbeeld zie je een scheur in een dijk die we in kaart brachten met verschillende sensoren. Hierdoor kunnen we de groei van de scheur monitoren en bijsturen waar nodig. Door gebruik te maken van verschillende sensoren en hoeken zien we meer dan met het blote oog vanaf een dijk.

 

De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn