Drones worden steeds vaker ingezet bij verkeersmonitoring en kunnen een waardevolle rol spelen in het bevorderen van verkeersveiligheid, vooral rond complexe verkeerssituaties zoals bij scholen, rotondes en kruispunten. Maar ook op het gebied van het monitoren van de bezettingsgraad van parkeerplekken kunnen drones een waardevolle rol spelen.

Hoe werkt het

Vanuit een perspectief hoog in de lucht krijgt men snel een goed overzichtsbeeld van de situatie. Hierdoor is het inzetten van een drone een perfect hulpmiddel om (gevaarlijke) verkeerssituaties vast te leggen. Vervolgens kunnen deze beelden gebruikt worden voor verkeersonderzoek door het uitvoeren van een verkeersanalyse. Wanneer gewenst kan een inspecteur/specialist op locatie in onze drone-command vehicle meekijken naar de live-beelden, maar het is ook mogelijk om de beelden op te slaan om deze achteraf te analyseren.

Scholen

Bij scholen kunnen drones worden gebruikt om het verkeer in de directe omgeving te monitoren en mogelijke verkeersrisico’s te identificeren, zoals te hard rijden, onveilig parkeren of de drukte tijdens piekuren bij het brengen en halen van kinderen. Met de wendbaarheid  van drones en de mogelijkheid om vanuit de lucht een compleet overzicht van bovenaf te bieden, kunnen drones snel en effectief potentiële gevaren in kaart brengen. Deze data kan vervolgens worden gebruikt in het ontwerpproces voor het verbeteren van de veiligheid rondom scholen voor nu en in de toekomst. 

Drukke verkeerspunten

Op drukke verkeerspunten zoals rotondes en kruispunten kunnen drones helpen om verkeerspatronen, onveilige situaties en knelpunten te analyseren. Ze kunnen real-time beelden en gegevens verzamelen, zoals verkeersstromen, snelheid van voertuigen en mogelijke verkeersovertredingen, wat kan bijdragen aan verbeterde verkeersplanning en verkeersveiligheid.

Parkeerbeleid

Met een partner voeren we parkeerbeleid uit met behulp van data wat ingewonnen wordt door een drone. De output data wordt opgeleverd op een platform, wat is een gespecialiseerd voor parkeeranalyse en -beheer. Het biedt gebruikers inzicht in parkeertrends, bezettingsniveaus en omzetprognoses via geavanceerde technologieën zoals machine learning. Het platform helpt parkeerbeheerders om real-time gegevens te bekijken, problematische gebieden te identificeren en strategieën te ontwikkelen voor een verbeterde parkeerervaring. Tevens maken we gebruik van voorspellende analyses om de vraag naar parkeerplaatsen te voorspellen, wat helpt bij capaciteitsplanning en prijsstelling. Kortom, het biedt waardevolle gegevens en inzichten om de efficiëntie en gebruikerservaring van parkeerfaciliteiten te optimaliseren.

Verkeersmonitoring drone

Met behulp van een drone krijg je een goed en helder overzichtsbeeld van de situatie. De drone is namelijk in elke positie te manoeuvreren waardoor je altijd goed zicht hebt op het te inspecteren gebied. 

Werkbus Aerial Intelligence

In onze drone-command-vehicle kun je direcht meekijken met de live-beelden van de drone. Tevens kunnen we hier de accu’s continu bijladen, waardoor we gedurende een lange periode kunnen blijven vliegen.

Verkeer monitoring AI automatische detectie vervoer

Wanneer gewenst kunnen we achteraf de beelden met behulp van Artificial Intelligence laten detecteren en analyseren. Deze input kan gebruikt worden voor een geautomatiseerde rapportage.

Voordelen

Het inzetten van drones voor verkeersmonitoring en -analyses biedt diverse voordelen, vooral bij het monitoren van onveilige situaties rondom scholen, op rotondes en kruispunten. Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van drones:

Efficiëntie en tijdswinst:

Drones kunnen snel en efficiënt grote gebieden bestrijken, veel sneller dan mensen te voet of met voertuigen. Dit bespaart tijd en zorgt voor snelle respons bij het detecteren van onveilige situaties.

Verbeterde zichtbaarheid en gegevensverzameling:

Drones kunnen vanuit verschillende hoeken en hoogtes opnames maken, waardoor gedetailleerdere gegevens kunnen worden verzameld. Dit verbetert de zichtbaarheid en nauwkeurigheid van verkeersanalyses.

Minimale verstoring:

Bij het gebruik van de juiste drones worden mensen in het verkeer nauwelijks tot niet verstoord en afgeleid. Hierdoor heeft een drone geen invloed op het gedrag, waardoor er een eerlijk verkeersbeeld zichtbaar is. 

Veiligheid:

Door het gebruik van drones wordt de veiligheid van menselijk personeel gewaarborgd, vooral in potentieel gevaarlijke situaties zoals verkeersongevallen of in de buurt van druk verkeer.

Flexibiliteit en Mobiliteit:

Drones kunnen gemakkelijk worden verplaatst naar verschillende locaties, wat flexibiliteit biedt bij het bewaken van verschillende kritieke gebieden zoals scholen, rotondes en kruispunten.

Data-analyse en Patroonherkenning:

Drones kunnen worden uitgerust met geavanceerde camera’s en sensoren die patroonherkenning en gegevensanalyse mogelijk maken. Dit helpt bij het identificeren van trends, verkeerspatronen en mogelijke risicofactoren.

Preventieve Maatregelen:

Door real-time informatie te verstrekken, kunnen drones helpen bij het identificeren van potentiële problemen voordat ze zich voordoen. Dit stelt autoriteiten in staat om preventieve maatregelen te nemen om onveilige situaties te voorkomen.

Bewijsmateriaal voor Onderzoek:

De beelden en gegevens die door drones worden verzameld, kunnen dienen als waardevol bewijsmateriaal bij het onderzoeken van verkeersongevallen of andere incidenten.

Het inzetten van drones voor verkeersmonitoring en -analyses biedt dus tal van voordelen die kunnen leiden tot een verbeterde verkeersveiligheid en een efficiënter beheer van verkeerssituaties.

Artificiële intelligentie

Daarnaast kan de inzet van drones bij verkeersmonitoring worden versterkt door het gebruik van artificiële intelligentie (AI) om verkeersstromen te analyseren. Drones kunnen uitgerust worden met geavanceerde AI-algoritmes die in staat zijn om verkeerspatronen en -gedragingen te herkennen en te analyseren.

Met behulp van AI kunnen drones verkeersstromen in real-time monitoren en patronen identificeren, zoals congestie, verkeersopstoppingen of ongebruikelijke verkeersbewegingen. Deze informatie kan worden gebruikt om verkeersbeheerders te informeren en hen te helpen snel te reageren op veranderende verkeerssituaties, waardoor de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.

Bovendien kan AI-analyse van verkeersstromen met behulp van drones helpen bij het identificeren van mogelijke risicovolle situaties, zoals verkeersovertredingen of onveilig gedrag van weggebruikers, en kan dit leiden tot proactieve maatregelen om potentiële verkeersongevallen te voorkomen.

De combinatie van drones en AI in verkeersmonitoring biedt een krachtig hulpmiddel om verkeersstromen te analyseren en effectieve verkeersbeheerbeslissingen te nemen, met als uiteindelijk doel het bevorderen van de verkeersveiligheid rond scholen, rotondes, kruispunten en andere drukke verkeersgebieden.

De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn