Wellen kunnen aanzienlijke problemen veroorzaken, zowel voor het agrarische land als dijken. Met behulp van drones en thermografie is het nu mogelijk om deze wellen makkelijk te detecteren. Door het gebruik van een warmtecamera op een drone kunnen we het temperatuurverschil tussen het water uit een wel en het omringende slootwater nauwkeurig vaststellen, waardoor we problematische wellocaties snel kunnen identificeren.

Probleem: wel in de sloot

Een wel in de sloot is eigenlijk een zwaktezone in de slootbodem, waar enorm veel water omhoog komt. De wellen kunnen soms ook ontstaan aan maaiveld in het weiland. Onder andere boeren zijn hier niet blij mee: de wellen in hun weiland zorgen ervoor dat het land blubberig wordt. Ze kunnen daar niet meer met hun machines rijden en het vee kan daar niet meer grazen. Het waterschap moet bij het poldergemaal veel meer water afvoeren. Bovendien slibben de sloten sneller dicht, omdat in de wel bodemmateriaal meegevoerd wordt uit de ondergrond. Dat vereist dus weer extra onderhoud.

Dijkinspectie

Ook zie je wellen ontstaan door piping bij dijken, vooral bij hoogwater. Achter de dijk komt het water omhoog door de druk van het ”grond” water. Hierdoor ontstaat er een kanaaltje (pipe) onder de dijk en een wel aan de binnenzijde van de dijk. De dijk kan hierdoor verzwakken en uiteindelijk zelfs bezwijken. Na de inspectie met de drone worden de foto’s geanalyseerd en besproken met specialisten, waarna passende maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld het opkisten met zandzakken of het verhogen van het waterpeil. Hiermee voeren we in zéér korte tijd een voorinspectie uit, waarna er snel en adequaat gehandeld kan worden.

Detectie met drone i.c.m. thermografie

Het water dat uit een wel stroomt heeft meestal een andere temperatuur en samenstelling dan bijvoorbeeld het water uit een sloot. Deze temperatuur is afhankelijk van de weersomstandigheden. Op een juist moment kan een drone uitgerust met een warmtecamera het verschil in temperatuur zichtbaar maken en daarmee de locatie erg nauwkeurig bepalen.

Kwel persoon

Vanuit de lucht is er een duidelijk warmte verschil zichtbaar in de sloot waarbij je ook de stroomrichting kan zien.

 

Zandmeevoerende wel drone

Met de thermische camera wordt een hotspot gedetecteerd, waarna de RGB-zoomcamera wordt ingezet om de ernst van de situatie te beoordelen en te controleren of er bijvoorbeeld zand wordt meegevoerd.

Inkisten wel

Hier is een van de maatregelen te zien die genomen kunnen worden bij een wel-locatie. In dit geval is de zandmeevoerende wel opgekist.

Wat maakt de inspectie zichtbaar?

  • Locatie van de wel/piping
  • Stroomrichting
  • Groote van het probleem
  • Eventuele gevolgen van de wel/piping
  • Etc.
Kwel Thermisch
De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn