Wij voeren efficiënte methaandetectie (gasdetectie) uit door gebruik te maken van drones, voorzien van verschillende sensoren. Ons hoogwaardige systeem is ontworpen om methaanemissies in verschillende omgevingen nauwkeurig te detecteren en te kwantificeren. Methaan is een krachtig broeikasgas, dat een aanzienlijk grotere impact heeft op de klimaatverandering dan koolstofdioxide. Het monitoren van methaanemissies is cruciaal voor het begrijpen en aanpakken van de klimaatproblemen.

Hoe werkt het

Met behulp van een drone voorzien van de nodige sensoren is het mogelijk om om methaangas in de atmosfeer te detecteren en te berekenen. Dit bereiken we door drones uit te rusten met specialistische sensoren die de aanwezigheid en concentratie van methaan, een krachtig broeikasgas, kunnen detecteren. 

Deze drones kunnen gemakkelijk op afgelegen of gevaarlijke gebieden komen zonder mensenlevens in gevaar te brengen, waardoor ze bijzonder effectief zijn voor het monitoren van grote gebieden, zoals pijpleidingen, stortplaatsen, landbouwlocaties en andere (industriële) omgevingen.

Er zijn een tweetal verschillende methoden om methaangas te detecteren, namelijk met behulp van een ”sniffer” of een laser genaamd TDLAS, wat staat voor Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy. Wij gebruiken hoofdzakelijk deze TDLAS-sensor. Deze diodelaser zendt een smalle, tunable lichtstraal uit. ‘Tunable’ betekent dat de golflengte van het licht kan worden aangepast. Methaan heeft specifieke absorptiebanden in het infrarode deel van het spectrum. Wanneer de uitgezonden lichtstraal door een gasmonster (in dit geval lucht met mogelijk methaan) gaat, absorbeert het methaanmoleculen het licht op specifieke golflengten. De sensor detecteert de hoeveelheid licht die wordt geabsorbeerd door het methaan in het gasmonster. Door deze absorptie te meten, kan de sensor de concentratie methaan in de lucht berekenen. Als uitbreiding wordt er een true-terrain sensor gemonteerd, die de hoogte van de drone actief corrigeert op basis van de ondergrond. Hierdoor blijft de drone altijd op dezelfde hoogte van de grond, waardoor de metingen nog nauwkeuriger worden.

Onze drone-ondersteunde gasdetectieservice maakt een snelle detectie van lekken of emissies mogelijk, wat essentieel is voor het beperken van de impact op het milieu en het garanderen van de veiligheid. Het maakt ook een efficiënter, gedetailleerder en meer kosten efficiënter proces mogelijk in vergelijking met traditionele detectiemethoden op de grond.

Methaan detectie drone

Onze M300 drone voorzien van een TDLAS methaandetector inclusief automatische hoogtecorrectie. Dit wordt toegepast voor een zo’n nauwkeurig mogelijke meting.

 

Methaan detectie

Vooraf geprogrammeerde vluchtbanen zorgen voor een volledige dekking en voldoende overlap. Onder deze vlieghoogte zal de de methaanconcentratie gemeten worden.

Gasdetectie

Het resultaat wordt gevisualiseerd in een 3D omgeving. Hierin wordt een zo helder mogelijk inzicht gegeven in de locaties die extra aandacht behoeven en de aanwezigheid en intensiteit van mogelijke lekken.

Detectie van andere gassen en deeltjes 

Naast het detecteren van methaangas zijn onze drones in staat om een breed scala aan andere gassen en deeltjes te detecteren. Enkele van deze gassen en deeltjes omvatten:

PM2.5 (fijnstof met een diameter van 2,5 micrometer of kleiner),
PM10 (fijnstof met een diameter van 10 micrometer of kleiner),
O3+NO2 (ozon en stikstofdioxide),
NO2 (stikstofdioxide),
CO (koolstofmonoxide)
SO2 (zwaveldioxide),
VOCs (vluchtige organische stoffen),
H2S (waterstofsulfide),
CO2 (koolstofdioxide),
NH3 (ammoniak),
en nog veel meer.

Met deze uitgebreide detectiemogelijkheden kunnen onze drones nauwkeurige en veelzijdige metingen uitvoeren om de luchtkwaliteit en veiligheid in verschillende omgevingen te bewaken en te verbeteren, waarnaar er naar gehandeld kan worden. 

De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn