Flora & Faunabeheer

Het gebruik van drones in het flora- en faunabeheer biedt talloze mogelijkheden. Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden van toepassingen zoals het opsporen van kwel, nesten, broedvogels en winterhutten van muskusratten. We laten ook zien hoe drones gebruikt kunnen worden voor wildtellingen en het beheer van natuurgebieden. Bijvoorbeeld, het monitoren van vegetatiegroei op dijken, petgaten en percelen kan eenvoudig worden gedaan vanuit de lucht. We hopen dat deze voorbeelden je enthousiast maken om met ons samen te denken over toepassingen die meerwaarde bieden.

Broedvogelmonitoring
BROEDVOGELMONITORING

Met onze thermische camera scannen we regelmatig naar broedende weidevogels. Vóór het maaien van het land, bepalen we de locatie van nesten, pullen en andere dieren, zodat we hieromheen kunnen maaien en de vogels veilig kunnen blijven broeden. Waarom een drone hiervoor gebruiken? Zo verstoren we nog minder, zien we meer vogels en kunnen we ze nauwkeuriger opsporen dan bij een reguliere inspectie.

BRUINE RATTEN OPSPOREN

Het opsporen van (bruine) ratten wordt uitgevoerd met behulp van een thermische camera onder een drone, omdat ze visueel slecht zichtbaar zijn. Na het detecteren van een nest met bruine ratten, bleken er veel ratten in te zitten. Een medewerker van Natuurmonumenten werd al bellend naar de exacte locatie gestuurd door de piloot. We gebruiken soortgelijke techniek om winterhutten van muskusratten, ganzen- & purperreigernesten op te sporen.

Kwel persoon
KWELDETECTIE IN WATERWEGEN

Kwel is (zuurstofloos) grondwater dat onder druk aan de oppervlakte komt. Het is vaak belangrijk om te weten hoeveel kwel er optreedt in een gebied om de waterbalans hierop af te stemmen. Met behulp van thermografie kunnen we kwel onder specifieke omstandigheden detecteren in (teen)sloten. Dit komt door het verschil in warmte tussen het oppervlaktewater en het kwelwater. Visueel is het moeilijk om de exacte hotspots te vinden en dit kost veel tijd.

Lees meer
VEGETATIEMONITORING

Het monitoren van vegetatie met behulp van drones is vaak efficiënt, nauwkeurig en veilig in vergelijking met huidige methoden. In onderstaand voorbeeld zie je een afscheiding waar we overbegrazing tegengaan en monitoren. Hierdoor kunnen we het effect van overbegrazing op de vegetatie volgen en de veranderingen over de tijd meten.

Inspectie dijken
Monitoring

Drones zijn een snelle en eenvoudige manier om te monitoren. In bovenstaand voorbeeld zie je een scheur in een dijk die we in kaart brachten met verschillende sensoren. Hierdoor kunnen we de groei van de scheur monitoren en bijsturen waar nodig. Door gebruik te maken van verschillende sensoren en hoeken zien we meer dan met het blote oog vanaf een dijk.

FAUNA TELLINGEN

Het tellen van fauna kan soms lastig zijn vanwege de bewegingen van de populaties. Vanuit de lucht kunnen we met behulp van thermografie snel een beeld krijgen van de grootte van de populatie. Voor complexe tellingen kunnen we AI gebruiken om de populatie te tellen en de software houdt hierbij rekening met dubbele tellingen.

De Voordelen

Zes redenen waarom een thermische, visuele en multispectrale inspectie een meerwaarde zijn voor uw flora- en faunabeheer.

Onze inspecties zijn een veilige vervanger van de reguliere inspecties.

We kunnen in detail afwijkingen in beeld brengen en kwalificeren.

De portemonee wil ook wat! Deze inspectie bespaard veel manuren dus is erg voordelig.

Alle defecten zijn geogerefereerd en zijn dus altijd terug te vinden.

De techniek is makkelijk schaalbaar naar aanleiding van uw wensen.

Door de tijd heen kunnen we exact dezelfde monitoring simpel herhalen.

Hoe gaan we te werk?

Vlucht

voorbereiden

Data

verzamelen

Data

verwerken

Analyseren &

rapporteren