Flora & Fauna

Het gebruik van drones voor projecten met betrekking tot flora- en fauna biedt talloze mogelijkheden. Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden van toepassingen zoals het opsporen van kwel, nesten, broedvogels en winterhutten van muskusratten. We laten ook zien hoe drones gebruikt kunnen worden voor wildtellingen en het beheer van natuurgebieden. Bijvoorbeeld, het monitoren van vegetatiegroei op dijken, petgaten en percelen kan eenvoudig worden gedaan vanuit de lucht. We hopen dat deze voorbeelden je enthousiast maken om met ons samen na te denken over innovatieve oplossingen die niet alleen waarde toevoegen aan jouw werk, maar ook bijdragen aan de bevordering van ecologie en natuurbehoud.

Broedvogelmonitoring

Broedvogelmonitoring

Regelmatig speuren we met onze drone voorzien van thermische & visuele camera naar broedende vogels. Bijvoorbeeld voordat het land gemaaid wordt, bepalen we de locatie van nesten, pullen en andere dieren zodat rondom deze locaties niet gemaaid wordt en de weidevogels veilig verder kunnen broeden. Waarom een drone hiervoor gebruiken? We zorgen voor nog minder verstoring, we zien méér vogels en kunnen ze nauwkeuriger opsporen ten opzichte van een reguliere inspectie.

Meer info

Bruine ratten opsporen

Het opsporen van (bruine) ratten wordt uitgevoerd met behulp van een thermische camera onder een drone, omdat het visueel slecht zichtbaar is. Na de detectie van een nest met bruine ratten bleken er vele ratten in te zitten. Een medewerker van Natuurmonumenten had een directe verbinding om zodoende de exacte locatie te kunnen doorgeven in het veld. Soortgelijke techniek wordt toegepast bij het opsporen van winterhutten van muskusratten, ganzen- & (purper)reigernesten etc.

Kwel persoon

Kweldetectie in waterwegen

Kwel is (zuurstofloos) grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Vaak is het van belang om te weten hoeveel kwel er optreedt in een gebied, om zodoende de waterbalans hier op af te kunnen stemmen. Met behulp van een thermografische drone inspectie is kwel onder speciale omstandigheden te detecteren in (teen)sloten. Dit komt door een verschil in warmte tussen het oppervlaktewater en het kwelwater. Visueel is het erg lastig om de  hotspots te vinden en dat kost veel tijd.

Meer info
NDVI - Exclosure

Vegetatiemonitoring

Het monitoren van vegetatie met behulp van drones is vaak efficiënt, nauwkeurig en veilig in vergelijking met huidige methoden. In bovenstaand voorbeeld zie je een afscheiding waar overbegrazing wordt tegengaan. Deze data wordt gebruikt om het effect van de afscheiding te monitoren.  Hierdoor zin de veranderingen over de tijd meten.

Inspectie dijken

Monitoring

Drones zijn een snelle en eenvoudige manier om te monitoren. In bovenstaand voorbeeld zie je een scheur in een dijk die we in kaart brachten met verschillende sensoren. Hierdoor kunnen we de groei van de scheur monitoren en bijsturen waar nodig. Door gebruik te maken van verschillende sensoren en hoeken zien we meer dan met het blote oog vanaf een dijk.

 

Fauna tellingen

Het tellen van fauna kan soms nogal eens een lastig probleem zijn, in verband met de bewegingen van de populaties. Met een thermografische drone inspectie kunnen wij snel een beeld vormen van de grootte van de populatie. Bij complexe tellingen kunnen we met behulp van AI de populatie tellen waarbij de slimme software rekening houdt met dubbele tellingen. Zo is het mogelijk om een zéér nauwkeurige telling uit te voeren.

Flora & Fauna Drone inspectie

Waterbeheer

Wij zijn gespecialiseerd in het gebruik van drones voor beheer en monitoring van waterinfrastructuur zoals dijkinspectie, het onderhoud van assets, flora en fauna monitoring en nog veel meer. Onze geavanceerde drone-oplossingen bieden een grote meerwaarde voor waterschappen, waardoor het werk sneller, efficiënter en veiliger wordt uitgevoerd.

Meer info
Gasdetectie

Gasdetectie

Bij gasdetectie wordt een drone met sensor ingezet om gaslekken te detecteren, bijvoorbeeld methaan (CH4). Drones met gasdetectie sensoren kunnen zowel grotere gebieden afdekken als specifieke locaties inspecteren. Dit maakt het een efficiënte en veilige manier om gaslekken op te sporen. Hierdoor is het mogelijk om gaslekken snel en veilig op te sporen, wat kan bijdragen aan een hogere veiligheid en besparingen op kosten.

Meer info

De Voordelen

Zes redenen waarom een thermische, visuele en multispectrale inspectie een meerwaarde zijn voor uw flora- en faunabeheer.

Onze inspecties zijn een veilige vervanger van de reguliere inspecties.

We kunnen in detail afwijkingen in beeld brengen en kwalificeren.

De portemonee wil ook wat! Deze inspectie bespaard veel manuren dus is erg voordelig.

Alle defecten zijn geogerefereerd en zijn dus altijd terug te vinden.

De techniek is makkelijk schaalbaar naar aanleiding van uw wensen.

Door de tijd heen kunnen we exact dezelfde monitoring simpel herhalen.

Hoe gaan we te werk?

Vlucht

voorbereiden

Data

verzamelen

Data

verwerken

Analyseren &

rapporteren