Drones als hulpmiddel

Methaan detectie drone

In onze ogen is vliegen met drones slechts een bijzaak!

Wellicht klinkt dit als een rare uitspraak uit mijn mond, ik licht het graag toe! Bij onze projecten staat namelijk niet de drone centraal, maar is het slechts een middel om sensoren op plekken te kunnen krijgen waar ze normaal niet kunnen komen. Daarnaast zorgt het er voor dat we de gewenste data op het gewenste (zeer hoge) detailniveau kunnen inwinnen op het door jou gewenste tijdstip! Ideaal dus!

We gebruiken onze drones ‘slechts’ als hulpmiddel. We starten bij een aanvraag van een project dan ook altijd met het achterhalen welke sensor er benodigd is voor de specifieke toepassing.

Zo vliegen we vaak met visuele camera’s voor het schieten van gave foto’s & video’s, gebruiken we een zoom-camera voor visuele inspecties en monteren we thermografische camera’s voor inspecties waarbij warmteverschillen achterhaald moeten worden. Hiernaast gebruiken we nog vele sensoren voor maatwerk-toepassingen.

Hierboven is een methaandetector zichtbaar waarbij we gebruik maken van actieve hoogtecorrectie. Deze hebben we recent ingezet bij een opdracht voor een van onze opdrachtgevers.