Bij het uitvoeren van thermische drone inspecties wordt er gekeken naar temperatuurverschillen. Thermische drone inspecties worden bijvoorbeeld uitgevoerd om objecten te controleren op warmteverlies, ontbrekende isolatie of het controleren van ongelijkmatige verbranding of verstopping van fakkelpunten.

Hoe werkt het

lnfrarode instrumenten meten niet de temperatuur, ze meten alleen maar infrarode uitgestraalde energie. Drone thermografie is de acquisitie, opslag en
analyse van uitgestraalde energie door gebruik te maken van een thermisch infrarood beeldsysteem. Drone thermografie refereert rechtstreeks aan de actieve verzameling en interpretatie van infrarode data en is het op afstand meten van de temperatuur om de gesteldheid van apparatuur aan te geven en het koppelen van een kleur op basis van de temperatuur.

Kwalitatief of kwantitatief

In drone thermografie wordt er een onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve metingen.

Kwalitatieve meting: Het proces van het verkrijgen en interpreteren van thermische afbeeldingen gebaseerd op thermische contrast om afwijkingen te identificeren. Het doel is meer om te bepalen waar een temperatuurverschil is, dan wat het temperatuurverschil is tussen het doel en de omgeving.

Kwantitatieve meting: Het proces van het verkrijgen van thermische afbeeldingen met correcte temperatuurmetingen. Dit is vooral handig
tijdens situaties waarbij de exacte temperatuur of het temperatuurverschil van een doel bepaald of deze binnen of buiten een vastgesteld criteria valt.

Kort samengevat wordt er bij een kwalitatief meting gekeken naar de thermische verschillen, waarbij er bij een kwantitatieve meting de werkelijke temperatuur benaderd wordt.

Zowel de data-inwinning als de data-analyse wordt bij ons uitgevoerd door een Level-2 gecertificeerd thermograaf om zo de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen.

Toepassingen van thermografische drone inspectie

In combinatie met drones kunnen thermische sensoren voor een grote hoeveelheid aan mogelijkheden worden ingezet. Onderstaand worden kort een aantal van de meest voorkomende toepassingen uitgelicht.

Kwel persoon
KWELDETECTIE IN WATERWEGEN

Kwel is (zuurstofloos) grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Vaak is het van belang om te weten hoeveel kwel er optreedt in een gebied, om zodoende de waterbalans hier op af te kunnen stemmen. Met behulp van een thermografische drone inspectie is kwel onder speciale omstandigheden te detecteren in (teen)sloten. Dit komt door een verschil in warmte tussen het oppervlaktewater en het kwelwater. Visueel is het erg lastig om de exacte hotspots te vinden en dat kost veel tijd.

Meer info
Broedvogelmonitoring
BROEDVOGELMONITORING

Regelmatig speuren we met onze thermische camera drone naar broedende weidevogels. Voordat het land gemaaid wordt, bepalen we de locatie van nesten, pullen en andere dieren zodat rondom deze locaties niet gemaaid wordt en de vogels veilig verder kunnen broeden. Waarom een drone hiervoor gebruiken? We zorgen voor nog minder verstoring, we zien meer vogels en kunnen ze nauwkeuriger opsporen ten opzichte van een reguliere inspectie.

BRUINE RATTEN OPSPOREN

Het opsporen van (bruine) ratten wordt uitgevoerd met behulp van een thermische camera onder een drone, omdat het visueel slecht zichtbaar is. Na de detectie van een nest met bruine ratten bleken er vele ratten in te zitten, die door een medewerker van Natuurmonumenten al bellend werden gevonden om zodoende de exacte locatie te kunnen doorgeven in het veld. Soortgelijke techniek wordt toegepast bij het opsporen van winterhutten van muskusratten, ganzen- & purperreigernesten etc.

FAUNA TELLINGEN

Het tellen van fauna kan soms nogal eens een lastig probleem zijn, in verband met de bewegingen van de populaties. Met een thermografische drone inspectie kunnen wij snel een beeld vormen van de grootte van de populatie. Bij complexe tellingen kunnen we met behulp van AI de populatie tellen waarbij de slimme software rekening houdt met dubbele tellingen.

Inspectie van Zonnepanelen

Wij voeren voor de Inspectieregeling Scope 12 gecertificeerd thermografisch onderzoek uit. Een zonnepanelen inspectie is een systematische thermische en visuele inspectie van een PV-installatie waarbij temperatuurverschillen in kaart gebracht worden om de mogelijke defecten aan te tonen. Door deze inspectie uit te voeren met een drone wordt er zeer efficiënt erg nauwkeurige data ingewonnen en geanalyseerd.

Industriële inspectie

Bij een industriële thermografische drone inspectie wordt er vaak een kwantitatieve meting uitgevoerd. Thermografische drone inspecties worden vaak toegepast om objecten te controleren op warmteverlies, ontbrekende isolatie, het controleren van ongelijkmatige verbranding of de verstopping van fakkelpunten.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Thermografische drone inspecties kunnen mogelijk een toegevoegde waarde zijn voor archeologisch onderzoek wanneer dit op een juiste manier uitgevoerd wordt. Er zijn verschillende onderzoeken te raadplegen waarbij er wordt gekeken naar de meerwaarde van thermografische drone inspecties voor archeologische inspecties.

Gevel- & dakinspectie

Een thermische gevel- of dakscan is een systematische thermische drone inspectie van een gevel of daksysteem met de specifieke bedoeling om eventuele thermische verschillen te lokaliseren en te bepalen of deze moeten worden gerepareerd. Deze thermische afwijkingen zijn mogelijk gerelateerd aan vocht of beschadigingen.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

Naast alle hiervoor genoemde drone thermografie toepassingen zijn er nog vele toepassingen die nog niet genoemd zijn:
Illegale lozingen opsporen, winterhutten detectie, search and rescue, calamiteiten, ondersteuning bij de brandweer & politie, beveiliging van terreinen, detectie van (reeds) geparkeerde auto’s, etc.

De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn