Bij het uitvoeren van thermische drone inspecties wordt er gekeken naar temperatuurverschillen. Thermische drone inspecties worden bijvoorbeeld uitgevoerd om objecten te controleren op warmteverlies, ontbrekende isolatie of het controleren van ongelijkmatige verbranding of verstopping van fakkelpunten. Aerial Intelligence is de partner voor thermografische drone inspecties van hoog kwaliteitsniveau. Wij beschikken over gecertificeerde ITC level 2 thermograven, die over voldoende kennis en ervaring beschikken voor een nauwkeurige en betrouwbare thermografische drone inspectie.

Hoe werkt het

lnfrarode instrumenten meten niet de temperatuur, ze meten alleen maar infrarode uitgestraalde energie in de vorm van stralingsintensiteit. Drone thermografie is de inwinning, opslag en analyse van uitgestraalde energie door gebruik te maken van een thermisch infrarood beeldsysteem, een thermische camera. Bij Drone thermografie worden er thermische beelden verzameld van het te inspecteren opbject, waarna ze achteraf geïnterpreteerd worden en de bevindingen worden vastgelegd in een rapportage. Deze beelden worden op afstand ingewonnen waardoor het een contactloze meting betreft. 

Kwalitatief of kwantitatief

Wanneer er een aanvraag binnen komt voor een thermische inspectie houden wij rekening met de wens vanuit de opdrachtgever. Om hierbij een goed beeld te krijgen vragen we bijvoorbeeld naar het doel van de inspectie. Op basis hiervan kunnen wij bepalen of we een kwalitatieve – of kwantitatieve meting zullen uitvoeren. Bij drone thermografie wordt er namelijk een onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve metingen. In de onderstaande tekst leggen we graag uit wat de verschillen zijn tussen de verschillende metingen: 

Kwalitatieve meting

Het proces van het verkrijgen en interpreteren van thermische afbeeldingen gebaseerd op thermisch contrast, wat gebruikt wordt om afwijkingen te identificeren. Het doel is meer om te bepalen waar een temperatuurverschil is, dan wat het werkelijke temperatuurverschil is tussen het doel en de omgeving. Kortom, bij een kwalitatieve meting wordt er hoofdzakelijk gekeken naar temperatuurverschillen. 

Kwantitatieve meting

Het proces van het verkrijgen van thermische afbeeldingen met correcte temperatuurmetingen. Dit is vooral nodig tijdens situaties waarbij de exacte temperatuur of het temperatuurverschil van een doel bepaald of deze binnen of buiten een vastgesteld criteria valt.

Samengevat

Kort samengevat wordt er bij een kwalitatief meting gekeken naar de thermische verschillen, waarbij er bij een kwantitatieve meting de werkelijke temperatuur benaderd wordt.

Bij onze projecten dragen wij er zorg voor dat tijdens het gehele proces – van data-inwinning tot analyse – er een ITC level 2 gecertificeerd thermograaf aanwezig is, om zo de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen.

Toepassingen van thermografische drone inspecties

In combinatie met drones kunnen thermische sensoren voor een grote hoeveelheid aan mogelijkheden worden ingezet.
Onderstaand worden kort een aantal van de meest voorkomende toepassingen uitgelicht.

Kwel persoon

Kweldetectie in waterwegen

Kwel is (zuurstofloos) grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Vaak is het van belang om te weten hoeveel kwel er optreedt in een gebied, om zodoende de waterbalans hier op af te kunnen stemmen. Met behulp van een thermografische drone inspectie is kwel onder speciale omstandigheden te detecteren in (teen)sloten. Dit komt door een verschil in warmte tussen het oppervlaktewater en het kwelwater. Visueel is het erg lastig om de  hotspots te vinden en dat kost veel tijd.

Meer info
Broedvogelmonitoring

Broedvogelmonitoring

Regelmatig speuren we met onze drone voorzien van thermische & visuele camera naar broedende vogels. Bijvoorbeeld voordat het land gemaaid wordt, bepalen we de locatie van nesten, pullen en andere dieren zodat rondom deze locaties niet gemaaid wordt en de weidevogels veilig verder kunnen broeden. Waarom een drone hiervoor gebruiken? We zorgen voor nog minder verstoring, we zien méér vogels en kunnen ze nauwkeuriger opsporen ten opzichte van een reguliere inspectie.

Meer info

Bruine ratten opsporen

Het opsporen van (bruine) ratten wordt uitgevoerd met behulp van een thermische camera onder een drone, omdat het visueel slecht zichtbaar is. Na de detectie van een nest met bruine ratten bleken er vele ratten in te zitten. Een medewerker van Natuurmonumenten had een directe verbinding om zodoende de exacte locatie te kunnen doorgeven in het veld. Soortgelijke techniek wordt toegepast bij het opsporen van winterhutten van muskusratten, ganzen- & (purper)reigernesten etc.

Fauna tellingen

Het tellen van fauna kan soms nogal eens een lastig probleem zijn, in verband met de bewegingen van de populaties. Met een thermografische drone inspectie kunnen wij snel een beeld vormen van de grootte van de populatie. Bij complexe tellingen kunnen we met behulp van AI de populatie tellen waarbij de slimme software rekening houdt met dubbele tellingen. Zo is het mogelijk om een zéér nauwkeurige telling uit te voeren.

Inspectie van Zonnepanelen

Wij voeren voor de Inspectieregeling Scope 12 gecertificeerd thermografisch onderzoek uit. Een zonnepanelen inspectie is een systematische thermische en visuele inspectie van een PV-installatie waarbij temperatuurverschillen in kaart gebracht worden om de mogelijke defecten aan te tonen. Door deze inspectie uit te voeren met een drone wordt er zeer efficiënt erg nauwkeurige data ingewonnen en geanalyseerd.

Meer info

Industriële inspectie

Bij een industriële thermografische drone inspectie wordt er vaak een kwantitatieve meting uitgevoerd. Thermografische drone inspecties worden vaak toegepast om objecten te controleren op warmteverlies, ontbrekende isolatie, het controleren van ongelijkmatige verbranding of de verstopping van fakkelpunten.

Thermografie afbeelding

Archeologisch Onderzoek

Thermografische drone inspecties kunnen mogelijk een toegevoegde waarde zijn voor archeologisch onderzoek wanneer dit op een juiste manier uitgevoerd wordt. Er zijn verschillende onderzoeken te raadplegen waarbij er wordt gekeken naar de meerwaarde van thermografische drone inspecties voor archeologische inspecties.

Gevel- & dakinspectie

Een thermische gevel- of dakscan is een inspectie met een thermische drone en warmtebeeldcamera om eventuele temperatuurverschillen in een gevel of daksysteem op te sporen. Hiermee kunnen problemen zoals vocht of beschadigingen worden gedetecteerd. Naast de thermische inspectie kan ook een visuele inspectie worden uitgevoerd om de staat van de gevel of het dak visueel te controleren.

Werkbus met scherm Aerial Intelligence

Overige Mogelijkheden

Naast alle hiervoor genoemde drone thermografie toepassingen zijn er nog vele toepassingen die nog niet genoemd zijn:
Illegale lozingen opsporen, winterhutten detectie, search and rescue, calamiteiten, ondersteuning bij de brandweer & politie, beveiliging van terreinen, detectie van (reeds) geparkeerde auto’s, etc.

Drones in uw industrie

Dakinspectie | Bruggen | Volumemeting | Wegen | Spoor | Waterbeheer

Zonnepanelen | Hoogspanningmasten |
Windmolens

Gewasoptimalisatie | Bos- en Landbeheer | Veebeheer | Onderzoek

Assets Inspectie | 3D mapping | Thermische inspectie

Monitoring | Detectie | Kwel | Waterbeheer | Natuurbeheer

Verzekering | Beveiliging | Video & Fotografie | Custom

Kwel persoon

De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn