Drones vormen een essentiële tool voor het genereren van geodata op zowel kleine als uitgestrekte gebieden. Door gespecialiseerde software te gebruiken, kunnen we diverse eindproducten leveren die naadloos integreren met GIS, CAD en BIM-systemen. Met een breed scala aan sensoren en het gebruik van RTK-gegevens streven we naar optimale nauwkeurigheid in elke stap van het proces. Van gedetailleerde topografische kaarten tot nauwkeurige 3D-modellen en alles daartussenin, onze aanpak met drones biedt een ongeëvenaarde mogelijkheid om uw projecten te ondersteunen met betrouwbare en waardevolle geodata.

Deze geodata kan voor verschillende doelen gebruikt worden. Zo kan deze geodata worden gebruikt voor landmeetkundige en karteringsdiensten, bijvoorbeeld om de eigenschappen van een bepaald terrein of gebouw te bepalen. Ook kan deze geodata worden gebruikt voor de planning, ontwikkeling en inspecteren van projecten, zoals gebouwen, wegen en bruggen.

Bovendien kan deze dienst worden toegepast voor het meten en monitoren van gebieden, waardoor veranderingen in landschappen en ecosystemen nauwkeurig kunnen worden gevolgd en geanalyseerd. Denk hierbij het detecteren van bepaalde planten of het bepalen van volume en hoogte bij een dijkversterkingsprojecten. 

Kortom, drone mapping en surveying vormen een fascinerende en veelzijdige methode om de vorm en locatie van objecten en gebieden te bepalen door middel van metingen met verschillende sensoren. Dankzij deze methode kunnen we nauwkeurige en gedetailleerde geodata vastleggen, wat kan helpen binnen diverse werkgebieden.

Hoe werkt het

Photogrammetrie

Photogrammetrie is een techniek voor het verkrijgen van ruimtelijke gegevens en informatie over objecten en terreinen met behulp van foto’s. Het proces begint met het nemen van foto’s vanuit verschillende hoeken en posities. Deze foto’s worden vervolgens verwerkt met gespecialiseerde software, waarbij overeenkomstige punten worden gedetecteerd om de positie en het perspectief van de camera’s te berekenen. Paspunten, herkenbare punten met bekende coördinaten, worden vaak gebruikt om de nauwkeurigheid te verbeteren. Daarnaast wordt bij geavanceerde toepassingen vaak Real-Time Kinematic (RTK) GPS-technologie gebruikt om de positie van de drone met hoge nauwkeurigheid te bepalen. Deze informatie wordt geïntegreerd in het proces, wat resulteert in nauwkeurige 3D-modellen van het gefotografeerde object of terrein.

Lidar

Drone LiDAR, oftewel Light Detection and Ranging, werkt door een laserpuls uit te zenden vanaf een LiDAR-sensor. Deze laserpuls wordt naar het oppervlak gericht en weerkaatst terug naar de sensor. De tijd die nodig is voor de laserpuls om terug te keren naar de sensor wordt gemeten, waardoor de afstand tot het oppervlak kan worden berekend. Door deze metingen te combineren met de locatie en oriëntatie van de drone, kan een nauwkeurige 3D-kaart van het terrein worden gemaakt. Het biedt een hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dan traditionele fotogrammetrie, vooral in gebieden met dichte begroeiing of complexe topografie. De resulterende 3D-kaarten en modellen kunnen worden gebruikt voor analyse, planning, ontwerp en monitoring in verschillende sectoren.

Multispectraal

Multispectrale inspecties met behulp van drones bieden een effectieve methode voor bijvoorbeeld het monitoren van vegetatie en gewassen. Door gebruik te maken van speciale camera’s die meerdere golflengten van licht kunnen detecteren, kan de gezondheid van gewassen worden gemeten en kunnen problemen worden geïdentificeerd. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)-metingen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van onder- of overbewatering, stress door hitte of koude, ziekten en plagen. Met multispectrale beelden kunnen ook andere toepassingen worden ondersteund, zoals het monitoren van milieuvervuiling en het evalueren van de effectiviteit van landbouwbehandelingen.

Wat Aerial Intelligence kan leveren

De geodata kan in verschillende eindproducten worden aangeleverd. Hieronder vindt u onze meest voorkomende eindproducten.

Vergelijking peilverschil drone #1
Orthomosaic

Dronebeelden worden gebruikt om via photogrammetrie een nauwkeurige orthomozaïekkaart te genereren. Elke pixel bevat 2D-geoinformatie (X, Y) en maakt direct nauwkeurige metingen mogelijk, zoals horizontale afstanden en oppervlakten.

3D modeling
3D Point Cloud

Op basis van dronebeelden kan een verdichte puntenwolk worden gegenereerd. Elk punt bevat georuimtelijke (X, Y, Z) en kleurinformatie. Het biedt een zeer nauwkeurig model voor afstands- (schuin en horizontaal), oppervlakte- en volumemetingen.

Digitaal Hoogtemodel drone
Digitaal hoogtemodel (DSM of DTM)

Drone-beelden kunnen ook worden gebruikt om DSM of DTM-modellen van een gebied te maken. Elke pixel bevat 2D-informatie (X, Y) en de hoogte (Z-waarde) van het hoogste punt voor deze positie.

Contour lines drone
Contour Map

Afhankelijk van de projectvereisten kan het DTM- of DSM-model, met aangepaste contourintervallen, worden gebruikt om een ​​kaart met contourlijnen te maken, waardoor u een beter begrip krijgt van het oppervlak van het gebied dat door de drone is geschoten.

3D Textured Model

Het 3D-getextureerde gaas is een reproductie van de randen, vlakken, hoekpunten en textuur van het gebied dat door de drone is geschoten. Dit model is vooral handig voor visuele inspectie of wanneer externe belanghebbenden of publieke betrokkenheid essentieel is voor een project.

Volumemeting
Volumemeting

Volume meting met een drone is het proces van het nauwkeurig berekenen van het volume van een terrein, een stapel materialen of een bepaalde ruimte door gebruik te maken van gegevens die zijn verzameld door een drone, zoals hoogtemetingen en gedetailleerde beeldinformatie.

NDVI - Exclosure
NDVI Map

Een NDVI-map, oftewel Normalized Difference Vegetation Index, is een kaart die de gezondheid en groei van vegetatie in een gebied aangeeft door het verschil in reflectie van zichtbaar en nabij-infrarood licht te meten. Het wordt gebruikt in diverse toepassingen zoals landbouw, bosbouw en milieuonderzoek om vegetatieconditie en groeipatronen te analyseren.

Thermische drone orthofoto
Thermografische Map

Een thermografische drone map is een kaart die de temperatuurverschillen in een gebied visualiseert, verkregen door een drone met een thermografische camera. Het wordt gebruikt voor diverse toepassingen zoals het detecteren van warmteverlies en het inspecteren van zonnepanelen.

Wat Aerial Intelligence kan leveren

De geodata kan in verschillende eindproducten worden aangeleverd. Hieronder vindt u onze meest voorkomende eindproducten.

Vergelijking peilverschil drone #1
Orthomosaic

Dronebeelden worden gebruikt om via photogrammetrie een nauwkeurige orthomozaïekkaart te genereren. Elke pixel bevat 2D-geoinformatie (X, Y) en maakt direct nauwkeurige metingen mogelijk, zoals horizontale afstanden en oppervlakten.

3D modeling
3D Point Cloud

Op basis van dronebeelden kan een verdichte puntenwolk worden gegenereerd. Elk punt bevat georuimtelijke (X, Y, Z) en kleurinformatie. Het biedt een zeer nauwkeurig model voor afstands- (schuin en horizontaal), oppervlakte- en volumemetingen.

Digitaal Hoogtemodel drone
Digitaal hoogtemodel (DSM of DTM)

Drone-beelden kunnen ook worden gebruikt om DSM of DTM-modellen van een gebied te maken. Elke pixel bevat 2D-informatie (X, Y) en de hoogte (Z-waarde) van het hoogste punt voor deze positie.

Contour lines drone
Contour Map

Afhankelijk van de projectvereisten kan het DTM- of DSM-model, met aangepaste contourintervallen, worden gebruikt om een ​​kaart met contourlijnen te maken, waardoor u een beter begrip krijgt van het oppervlak van het gebied dat door de drone is geschoten.

3D Textured Model

Het 3D-getextureerde gaas is een reproductie van de randen, vlakken, hoekpunten en textuur van het gebied dat door de drone is geschoten. Dit model is vooral handig voor visuele inspectie of wanneer externe belanghebbenden of publieke betrokkenheid essentieel is voor een project.

Volumemeting
Volumemeting

Volume meting met een drone is het proces van het nauwkeurig berekenen van het volume van een terrein, een stapel materialen of een bepaalde ruimte door gebruik te maken van gegevens die zijn verzameld door een drone, zoals hoogtemetingen en gedetailleerde beeldinformatie.

NDVI - Exclosure
NDVI Map

Een NDVI-map, oftewel Normalized Difference Vegetation Index, is een kaart die de gezondheid en groei van vegetatie in een gebied aangeeft door het verschil in reflectie van zichtbaar en nabij-infrarood licht te meten. Het wordt gebruikt in diverse toepassingen zoals landbouw, bosbouw en milieuonderzoek om vegetatieconditie en groeipatronen te analyseren.

Thermische drone orthofoto
Thermografische Map

Een thermografische drone map is een kaart die de temperatuurverschillen in een gebied visualiseert, verkregen door een drone met een thermografische camera. Het wordt gebruikt voor diverse toepassingen zoals het detecteren van warmteverlies en het inspecteren van zonnepanelen.

Vergelijking peilverschil drone #1 Vergelijking peilverschil drone #2
Twee orthofoto's gemaakt met een drone om inzichtelijk te krijgen wat er gebeurt bij een peilverschil

Toepassingen van drone surveying & mapping

Drone surveying & mapping biedt een breed scala aan mogelijkheden
Onderstaand worden kort een aantal van de meest voorkomende toepassingen uitgelicht.

Bruginspectie drone

Inspectie van Bruggen

Met onze drones wordt het veilig en eenvoudig om problematische gebieden op bruggen te monitoren. Met onze hoge kwaliteit camera’s kunnen we snel problemen detecteren en de ernst van de schade beoordelen. Door het gebruik van drones kunnen we de inspecties sneller uitvoeren, met minder risico en kosten dan de traditionele methoden. Dit zorgt voor een efficiëntere workflow en een betere bescherming van de bruggen.

Drone waterbeheer

Waterbeheer

Wij zijn gespecialiseerd in het gebruik van drones voor beheer en monitoring van waterinfrastructuur zoals dijkinspectie, het onderhoud van assets, flora en fauna monitoring en nog veel meer. Onze geavanceerde drone-oplossingen bieden een grote meerwaarde voor waterschappen, waardoor het werk sneller, efficiënter en veiliger wordt uitgevoerd.

Meer info

Inspectie van gebouwen

Met behulp van visuele en thermische camera’s kunnen we efficiënt inspecties uitvoeren van daken en gevels van gebouwen. Hierdoor kunnen we snel defecten zoals (warmte)lekken, beschadigingen, metselwerk, corrosie, betonrot, scheuren en structurele problemen opsporen. Onze drones zijn in staat om bij moeilijk bereikbare plekken te komen, waardoor inspecties veiliger en efficiënter worden uitgevoerd.

Visuele drone inspectie spoorinfrastructuur

Inspectie van spoorinfrastructuur

Drone-inspecties verbeteren de veiligheid en efficiëntie van de spoorinfrastructuur doordat ze moeilijk bereikbare en gevaarlijke gebieden kunnen inspecteren zonder een buitendienststelling. Dit bespaart tijd en mankracht en levert gedetailleerde en nauwkeurige beelden op, waardoor minder personeel op het spoor nodig is en de veiligheid wordt verhoogd.

Inspectie van Zonnepanelen

Wij voeren voor de Inspectieregeling Scope 12 gecertificeerd thermografisch onderzoek uit. Een zonnepanelen inspectie is een systematische thermische en visuele inspectie van een PV-installatie waarbij temperatuurverschillen in kaart gebracht worden om de mogelijke defecten aan te tonen. Door deze inspectie uit te voeren met een drone wordt er zeer efficiënt erg nauwkeurige data ingewonnen en geanalyseerd.

Meer info
NDVI - Exclosure

precisielandbouw

Onze diensten helpen boeren bij het efficiënt beheren van hun land. Met onze drone-technologie kunnen boeren snel gewassen en landkenmerken verkennen, waardoor ze slimmere beslissingen kunnen nemen die kosten besparen en de productie verhogen. Onze precisielandbouw diensten bieden boeren onder andere de mogelijkheid om gewasopbrengst te verhogen, gewasziekten, plagen en slechte irrigatie snel op te sporen, bodem- en veldanalyses uit te voeren en efficiënter te planten.
Broedvogelmonitoring

Broedvogelmonitoring

Regelmatig speuren we met onze drone voorzien van thermische & visuele camera naar broedende vogels. Bijvoorbeeld voordat het land gemaaid wordt, bepalen we de locatie van nesten, pullen en andere dieren zodat rondom deze locaties niet gemaaid wordt en de weidevogels veilig verder kunnen broeden. Waarom een drone hiervoor gebruiken? We zorgen voor nog minder verstoring, we zien méér vogels en kunnen ze nauwkeuriger opsporen ten opzichte van een reguliere inspectie.

Meer info
Inspectie dijken

Monitoring

Drones zijn een snelle en eenvoudige manier om te monitoren. In bovenstaand voorbeeld zie je een scheur in een dijk die we in kaart brachten met verschillende sensoren. Hierdoor kunnen we de groei van de scheur monitoren en bijsturen waar nodig. Door gebruik te maken van verschillende sensoren en hoeken zien we meer dan met het blote oog vanaf een dijk.

 

Bos- en landbeheer

Bos- en landbeheer

Door gebruik te maken van dronefotografie, kunnen particuliere eigenaren en publieke organisaties effectieve landbeheerplannen opstellen, uitgebreide kaarten van percelen maken en risico’s zoals bosbranden en ecologische ziekten voorspellen en beperken. Bovendien kan het helpen bij het verzamelen van marketingfoto’s en -video’s, bijvoorbeeld voor als het land te koop wordt aangeboden of er overzichtsbeelden benodigd zijn.
 
Afvalverbrandingsoven

Industriële installaties (indoor)

Een indoor drone inspectie is een methode waarbij een drone wordt ingezet om binnenruimtes te inspecteren. Dit wordt gebruikt voor inspecties van gebouwen, fabrieken of infrastructuur. Het is een veilige en efficiënte manier om locaties te inspecteren zonder dat er mensen in gevaar gebracht worden. Bovendien kan een drone met een camera op afstand beelden verzamelen die anders moeilijk of zelfs onmogelijk te verkrijgen zijn.

Industriële assets - outdoor - missende bouten

Industriële installaties (outdoor)

Onze drones zorgen voor een veilige en gemakkelijke monitoring van probleemgebieden bij industriële installaties. Een voorbeeld hiervan zijn visuele inspecties van flare stacks, schoorstenen of afvalverbrandingsovens. Met onze 30x camerazoomfunctie kunnen we de assets snel en effectief inspecteren. Er wordt data ingewonnen om jullie te helpen gemakkelijk de schadeniveaus te kunnen beoordelen.

Pas drone surveying & mapping toe in uw werkgebied

Dakinspectie | Bruggen | Volumemeting | Wegen | Spoor | Waterbeheer

Zonnepanelen | Hoogspanningmasten |
Windmolens

Gewasoptimalisatie | Bos- en Landbeheer | Veebeheer | Onderzoek

Assets Inspectie | 3D mapping | Thermische inspectie

Monitoring | Detectie | Kwel | Waterbeheer | Natuurbeheer

Verzekering | Beveiliging | Video & Fotografie | Custom

De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn