Drones hebben de manier waarop ecologen en natuurbeschermers broedvogels en weidevogels monitoren en opsporen drastisch veranderd. Drones bieden een nieuw perspectief en een scala aan mogelijkheden om broedvogels te lokaliseren en hun gedrag te bestuderen op manieren die voorheen niet mogelijk waren. Met name bij het opsporen van broedvogels en weidevogels in uitgestrekte gebieden zoals weilanden, graslanden en wetlands hebben drones voor een enorme verbetering gezorgd. 

Hoe werkt het

Drones kunnen worden uitgerust met verschillende sensoren, zoals een warmtebeeldcamera of een zoomcamera. Hiermee winnen wij gedetailleerde beelden in, wat inzicht geeft in bijvoorbeeld vogelactiviteiten en broedgedrag. Door gebruik te maken van geavanceerde beeldverwerkingstechnieken, kunnen nestlocaties, nestbouwactiviteiten, eieren en kuikens gedetecteerd en geteld worden zonder de vogels fysiek te benaderen. Dit minimaliseert de stress en verstoring voor de vogels, wat van groot belang is bij het monitoren van kwetsbare soorten.

De voordelen

Een van de grootste voordelen van het gebruik van drones voor het opsporen van broedvogels en weidevogels is de mogelijkheid om snel grote gebieden te bestrijken en moeilijk bereikbare locaties te bereiken. Traditionele methoden – zoals het te voet afleggen – zijn tijdrovend en de kans dat er een nest wordt gemist is erg groot. Met drones kunnen wij snel en efficiënt grote gebieden scannen.

Een ander voordeel van drones is dat ze de veiligheid vergroten, met name bij het monitoren van vogels in moeilijk toegankelijke gebieden. Het betreden van moerassen, drassige gebieden of ontoegankelijke terreinen kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot schade aan het leefgebied van de vogels. Met drones kunnen onderzoekers en beheerders veilig op afstand blijven en toch gedetailleerde gegevens verzamelen over de broedactiviteiten van vogels.

Daarnaast kunnen drones ook worden gebruikt om andere aspecten van broedvogels en weidevogels te bestuderen, zoals  het identificeren van potentiële gevaren voor broedvogels zoals predatoren en het monitoren van habitatveranderingen. Door het verzamelen van deze gegevens kunnen onderzoekers betere beslissingen nemen voor het beheer en de bescherming van broedvogels en weidevogels.

Natuurbeschermingsorganisaties en beheerders van natuurgebieden maken ook steeds meer gebruik van drones, bijvoorbeeld om de effectiviteit van beschermingsmaatregelen te evalueren.

 

Drones kunnen worden ingezet voor verschillende ecologische toepassingen en zorgen bij goed gebruik voor minder verstoring!

De thermische hotspot in het midden van de foto (oranje stip) weergeeft de locatie van een nestje.

 

Dit kievitsnest is gevonden met behulp van een drone voorzien van een thermische camera.

Drone Lepelaar met jongen

Een zoom-foto van een lepelaar met jongen, gemaakt met een drone tijdens een telling van de kolonie.

Natura-2000 

In Nederland zijn er veel Natura 2000-gebieden aangewezen om specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving te beschermen en zo de biodiversiteit te behouden. Wanneer er een vlucht uitgevoerd moet worden in een Natura 2000-gebied dient vooraf het beheerplan geraadpleegd worden.  Door middel van een beheerplan worden activiteiten in deze gebieden gereguleerd. Daaruit volgt of activiteiten (onder voorwaarden) toegestaan zijn of dat een vergunning noodzakelijk is op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Aerial Intelligence voert geregeld vluchten uit in Natura 2000 gebieden en heeft hierdoor veel ervaring opgedaan. Wanneer gewenst werken we graag samen met onze samenwerkingspartners, zodat er altijd een onafhankelijke ecoloog aanwezig is bij de uitvoer van de vlucht. Zo kunnen we eventuele verstoring vroegtijdig signaleren en hier correct naar handelen. 

De zes voordelen van AERIAL INTELLIGENCE

Met behulp van nauwkeurige positiebepaling behalen drones hoge accuraatheden

Grote hoeveelheden data worden in een korte tijd met een hoge efficiëntie ingewonnen

Door de hoge kwaliteit sensoren winnen we zeer gedetailleerde data in

De uitgevoerde vluchten kunnen repeterend uitgevoerd worden op exact dezelfde manier

Bijna alle gebruikte inspectietechnieken zijn contactloos, dit verhoogt de veiligheid

De data is voorzien van metadata waarmee problemen traceerbaar en aantoonbaar zijn