Gunning aanbesteding HDSR

Gunning aanbesteding HDSR

Aerial Intelligence verheugd met gunning aanbesteding HDSR

Aerial Intelligence heeft een mooie aanbesteding gegund gekregen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het is niet zomaar een opdracht, het is een kans om onze passie voor techniek en innovatie in te zetten voor iets echt belangrijks: een veilige, schone en gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst.

Deze aanbesteding benadrukt het gebruik van drones en sensoren als een essentieel instrument voor medewerkers binnen vele afdelingen van het waterschap. Drones stellen ons in staat om werkzaamheden op moeilijk toegankelijke locaties veiliger, efficiënter en effectiever uit te voeren. Ze bieden snel overzicht en inzicht om indien nodig, gepaste maatregelen te nemen.

Het drone-team van HDSR bestaat uit gepassioneerde professionals variërend van handhavers tot GIS-specialisten. De drones zijn bij verschillende indrukwekkende opdrachten ingezet variërend van opsporen van wellocaties in sloten met behulp van een thermische camera tot ecologische ontwikkeling zoals het monitoren van de aanwezigheid van Krabbescheer in de watergangen.

De uitdagingen waar het waterschap voor staat, van het in kaart brengen van watergangen tot het opsporen van winterhutten van muskusratten, vragen om innovatieve oplossingen. Onze rol omvat het overdragen van kennis, het uitvoeren van vliegopdrachten en het nauw samenwerken met het HDSR-team in dataverwerking. Samen streven we naar verdere uitbreiding van kennis, technische expertise en zelfstandigheid binnen het drone-team van HDSR.

Bij Aerial Intelligence geloven we sterk in het delen van kennis en het samenwerken met gedreven teams. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zijn vastbesloten om het drone-team van HDSR te ondersteunen bij het realiseren van hun ambitieuze doelen.

Bedankt voor het vertrouwen: Arjan van de Ruit, Casper van Sommeren, Siebe Bonthuis, Bastiaen Boekelo en vele anderen. Wij hebben er zin in!